Van 25 naar 15 pagina’s: het briljante masterplan

In haar streven om de accreditatielast te verminderen, heeft de NVAO besloten dat een Kritische Reflectie voortaan nog maar maximaal vijftien pagina’s mag beslaan. Nu zijn wij in de afgelopen jaren ...