Evaluatiebureau AeQui is opgericht met als doelstelling: een bijdrage leveren aan de verdere verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs. Onze opdrachtgevers zien onze visitaties en onderzoeken als een positieve interventie: in een open sfeer wordt vooral ingestoken op verbeteren. Mensenkwaliteit en een stevige dialoog leveren nu eenmaal meer energie op dan een formalistische opstelling en procedurele kwaliteitsregels.

 

Door de visitaties die we uitvoeren, hebben we inmiddels een schat aan ervaring opgebouwd met onze constructieve kwaliteitsbeoordelingen. Onze aanpak spreekt een steeds grotere groep opdrachtgevers aan.

 

Om het bereik van het (soms prikkelende) gedachtegoed te vergroten, biedt AeQui interactieve workshops en trainingen aan. We maken de activiteiten van de AeQui Academie graag op maat voor de specifieke wensen van uw opleiding.

Belangrijke onderwerpen zijn:

  • De Kritische Reflectie nieuwe stijl: van kritische reflectie naar kritisch reflecteren. Inspiratiesessies met daarin elementen van storytelling
  • Auditeren doe je zó! Hoe vind je de goede balans tussen de harde feitenverzameling en het waarderend auditeren? De crux zit vooral in de toon en de weging van bevindingen. Deze training leidt tot gecertificeerde auditoren, die worden opgeleid binnen het kwaliteitszorgsysteem van een instelling
  • De reis naar kwaliteitscultuur: plan-do-… trust! Strategische doelstelling van de NVAO is om meer in te zetten op kwaliteitscultuur. Wij hebben een Rijnlandse visie en aanpak ontwikkeld die een balans zoekt tussen ‘meten is weten’ en ‘doe meer met ongeveer’.