Kwaliteitszorg Onderzoek

 

In 2007 hebben alle Nederlandse bekostigde hogescholen zich verbonden aan het Branche­protocol Kwaliteitszorg Onderzoek. Het protocol legt de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel ten behoeve van het praktijkgerichte onderzoek aan hogescholen.

Het stelsel is vanaf januari 2009 operationeel. Vanaf dat moment vindt de kwaliteitstoetsing van het onderzoek plaats via het eigen kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool. Onderdeel van dat systeem is de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoekseenheden door externe onafhankelijke ‘peers’ en deskundigen.

Evaluatietraject

Het evaluatietraject vangt aan met een zelfevaluatie. Het zelfevaluatierapport moet een feitelijk beeld geven van de onderzoekseenheid in termen van doelen, organisatie, samenstelling, activiteiten en resultaten. Daarnaast zal het rapport antwoord moeten geven op een aantal kritische vragen ten aanzien van het realiseren van eigen doelstellingen.

Op basis van deze zelfevaluatie, eventueel aangevuld met andere door de instelling relevant geachte rapportages, gaat de externe onafhankelijke evaluatiecommissie het gesprek aan met de onderzoekseenheid en stakeholders. In de uiteindelijke openbare rapportage van deze commissie worden zowel de wetenschappelijke deugdelijkheid van het onderzoek als de betekenis voor onderwijs, beroepspraktijk en maatschappij beoordeeld.

 

 

AeQui: extern evaluatiebureau

AeQui is in 2010 opgericht als Visiterende en Beoordelende Instelling, ofwel een Evaluatiebureau. Daarbij richt zij zich op het toetsen van de kwaliteit in het hoger onderwijs. Naast de periodieke evaluatie van onderzoeks­eenheden, is ook het uitvoeren van onderwijsvisitaties een van de kerntaken van AeQui. Deze evaluaties en visitaties vormen een structureel onderdeel van het kwaliteitssysteem van hogescholen.

AeQui [‘e:kvi] is het Latijnse voorvoegsel dat staat voor gelijkwaardigheid en billijkheid. Dit geeft precies aan hoe wij -in samenwerking met onze opdrachtgevers- komen tot beoordeling van de kwaliteit in het hoger onderwijs. Vooral op basis van gelijkwaardigheid, een nevengeschikte ‘peer’ die kritische vragen stelt aan de hand van vooraf overeengekomen criteria. AeQui beoogt vanuit die gelijkwaardigheidsbenadering de kwaliteit van het beoordeelde te helpen verbeteren. In onze visie is een beoordeling meer dan een momentopname; het is een proces dat een interventie biedt op weg naar verdere kwaliteitsverbetering.