Onderzoeksevaluaties

Naast opleidingsbeoordelingen organiseert AeQui ook onderzoeksevaluaties bij hogescholen (BKO) en universiteiten (SEP).

Persoonlijk contact, nieuwsgierigheid en een open dialoog staan bij ons centraal in dit proces. Met als doelstelling om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verbeteren in een open, gelijkwaardige sfeer.

Evaluaties voor hoger onderwijs

BKO-evaluaties voor hogescholen

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek (BKO) vormt de basis voor een landelijk kwaliteitszorgstelsel voor praktijkgericht onderzoek aan hogescholen.

De kwaliteit van het onderzoek wordt beoordeeld via het interne kwaliteitszorgsysteem van de hogeschool. Een belangrijk onderdeel van dit systeem is de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoekseenheden door externe onafhankelijke deskundigen.

SEP-evaluaties voor universiteiten

Het Strategy Evaluation Protocol (SEP) voor 2023-2028 is vastgesteld door Nederlandse universiteiten, NWO en KNAW.

Dit protocol wordt gebruikt om de kwaliteit, relevantie en levensvatbaarheid van onderzoek in openbare instellingen in Nederland te beoordelen in een zesjarige cyclus.

Hoe ziet het evaluatietraject eruit?

Het evaluatietraject begint met een zelfevaluatie, waarin een beeld wordt gegeven van de onderzoekseenheid op het gebied van doelen, organisatie, samenstelling, activiteiten en resultaten. 

Vervolgens gaat de externe evaluatiecommissie in gesprek met de onderzoekseenheid en belanghebbenden.

De uiteindelijke rapportage van deze commissie beoordeelt zowel de kwaliteit van het onderzoek als de relevantie ervan voor onderwijs, beroepspraktijk en maatschappij.

Wat kan AeQui betekenen? 

AeQui kan een rol spelen in dit evaluatieproces. Van begin tot eind faciliteren wij het proces: panelsamenstelling, voorbespreking met de onderzoekseenheid, uitvoeren van de evaluatie en het opstellen van een rapport. En dat op onze kenmerkende AeQui manier: openheid, nieuwsgierigheid en dialoog.

Met mensen die kwaliteit voorop hebben staan om zo tot een gedegen onderzoek te komen.

Benieuwd naar de mogelijkheden?

Of wil je sparren met ons? Neem contact op voor de mogelijkheden.