Rol: Voorzitter

Ab F. Groen

Ab heeft een achtergrond als wetenschapper in de groene sector: onderzoek, onderwijs en innovatie.

Vandaaruit is hij doorgegroeid in leidinggevende, bestuurlijke en toezichthoudende functies, in diverse maatschappelijke sectoren: specifiek onderwijs (wo, hbo, vo en po), kinderopvang en wooncorporaties. Tevens is Ab actief in visitaties en als docent leergang Bestuurlijk Leiderschap.

Ab: “Ik ga in al mijn functies graag met de mensen samen op zoek naar de mogelijkheden van robuust ontwikkelen: respect voor het verleden, inzicht in het heden, oog op de toekomst. Mensen gaan staan én ver-staan, zelfbewust en omgevingsbewust, aansprekend én aanspreekbaar, met smoel én in verbinding, samen in beweging.”

Home » Onze mensen » Ab F. Groen