Rol: Voorzitter

Dylan Vianen

Dylan werkt sinds 2019 samen met AeQui.

Dylan is een van de grondleggers van De Bildung Academie Amsterdam en Hoofd Bildung Onderwijsadvies. In deze rol werkt hij aan de realisatie van bildungsonderwijs met uiteenlopende onderwijsinstellingen. Zo is hij onder andere betrokken bij projecten rondom de aansluiting tussen vooropleiding en hbo, de ontwikkeling van een Bijzonder Kenmerk Bildung en het universiteitsbrede blended learning programma A Broader Mind (VU).

Naast zijn activiteiten bij de academie bedrijft Dylan Vianen academisch filosofisch onderzoek op het snijvlak van politieke en ethische filosofie en treedt hij regelmatig op als interviewer, moderator, dagvoorzitter en voorzitter van visitatiepanels.

Home » Onze mensen » Dylan Vianen