Jesseka BatteauJesseka Batteau heeft literatuurwetenschap gestudeerd aan de Universiteit Utrecht. Na het behalen van haar doctoraalexamen (cum laude), is zij werkzaam geweest bij de afdelingen Internationalisering en Studium Generale van de Hogeschool Utrecht. Vanaf 2005 was ze verbonden aan de Universiteit Utrecht voor haar promotieonderzoek. Daarnaast vervulde zij aan dezelfde universiteit verschillende functies als docent en coördinator van de Onderzoekschool Literatuurwetenschap; in juni 2014 is zij gepromoveerd.

Sinds oktober 2011 werkt Jesseka Batteau voor AeQui.

LinkedIn_logo_initials