Karina VisscherKarina Visscher heeft rechten gestudeerd aan de Universiteit van Leiden. Zij is vanaf 1999 verbonden aan het hoger onderwijs. Zij heeft als businessunitmanager/portefeuillehouder hoger onderwijs bij een particuliere onderwijsinstelling voor distance learning gewerkt. In 2009 heeft zij samen met Arjette van Noort “Visscher & Van Noort Educational Services” opgericht, een adviesbureau voor instellingen voor beroepsonderwijs. Karina heeft vanuit verschillende perspectieven ervaring opgedaan met visitaties in het hoger onderwijs; als onderwijsmanager, als adviseur en als commissievoorzitter.
Wat zeggen klanten:
‘Eén van de krachten van Karina is het bouwen en onderhouden van breed geschakeerde netwerken. Ze communiceert dan ook makkelijk op alle niveaus en kan hierbij goed schakelen.’
Haar motto: ‘Kwaliteit komt te voet en gaat te paard.’

LinkedIn_logo_initials