Rol: Voorzitter

Mariëlle Klerks

Voor AeQui treedt Mariëlle regelmatig op als voorzitter van visitatiecommissies bij onderwijs- en onderzoekvisitaties en bij CeQuInt-visitaties (internationalisering). 

Ze werkt als Senior Adviseur Onderwijs en Kwaliteit bij het domein Onderwijs & Innovatie van Hogeschool Inholland. Daarnaast werkt zij als freelance adviseur op het gebied van kwaliteitszorg in het hoger onderwijs. Mariëlle studeerde Politicologie en Italiaanse taal- en letterkunde aan de Universiteit Leiden.

Voordat zij bij Hogeschool InHolland werkte, heeft Mariëlle bij verschillende universiteiten gewerkt in functies als managementtrainee, studieadviseur, senior beleidsmedewerker onderwijsstrategie & kwaliteitszorg en instellingsbreed projectleider van een International Classroom project. 

Hierdoor heeft Mariëlle een ruime ervaring met het hoger onderwijs in brede zin en kent zij het reilen en zeilen van hoger onderwijsinstellingen ook van binnenuit goed. 

Naast een inhoudelijk deugdelijk verloop van het visitatietraject, hecht Mariëlle bij visitaties grote waarde aan het scheppen van een plezierig klimaat waarin opleidingen of onderzoeksprogramma’s tot hun recht kunnen komen. Een open dialoog met de visitatiecommissie vormt in haar optiek een belangrijke randvoorwaarde voor een visitatie gericht op verdere ontwikkeling.

Home » Onze mensen » Mariëlle Klerks