Rol: Secretaris

Mark Delmartino

Mark studeerde Oude Geschiedenis en European Studies aan de universiteiten van Leuven en Bologna. Na 12 jaar Europees lobbywerk en projectmanagement in Brussel, begon hij een eigen adviesbureau. 

Sinds 2006 is hij als freelance secretaris en procesbegeleider betrokken bij onderwijsaccreditaties in Nederland, Vlaanderen en Luxemburg. 

Mark heeft heel wat ervaring met Engelstalige opleidingen en rapporten en kan zich als gecertificeerd CeQuInt auditor uitspreken over de kwaliteit van internationalisering. 

Mark werkt sinds 2016 voor AeQui. Als liaison tussen de opleiding en het panel besteedt hij bijzondere aandacht aan het voortraject: via persoonlijk contact en afstemming met de opleiding en het panel zoekt hij de balans tussen wat de opleiding beoogt, het panel interesseert en de NVAO verwacht. 

Na het bezoek zorgt Mark voor een ‘NVAO-proof’ rapport waarin de opleiding zich herkent.

Home » Onze mensen » Mark Delmartino