Rob de LusenetRob de Lusenet is zelfstandig gevestigd organisatieadviseur en interim manager op directie/Raad van Bestuur niveau. Sinds 2004 heeft hij zich met name toegelegd op kwaliteitsbeleid en ontwikkeling van opleidingen en instituten in het Hoger Onderwijs. Hij heeft zowel interim directierollen vervuld bij hogescholen en universiteiten, als treedt hij op als voorzitter van visitatiecommissies. Sinds 1 januari 2011 is Rob verbonden aan AeQui.

Wat klanten zeggen over Rob: ‘Rob is een “mensen” mens met gevoel voor het raken van de juiste snaar om daadwerkelijk contact tussen teamgenoten te creëren binnen de gezette context.’

LinkedIn_logo_initials