Rol: Secretaris

Yvet Blom

Als secretaris bij AeQui, ondersteunt Yvet onderwijsvisitaties in het hoger onderwijs. Samen met de panelvoorzitter zorgt ze voor een goed verloop van het visitatieproces. Ze gebruikt de aangeleverde documentatie van de instelling, de panelgesprekken tijdens de onderwijsvisitatie en de bevindingen van een onafhankelijk visitatiepanel om een beredeneerd adviesrapport op te stellen.

Yvet is eigenaar van Scopos en treedt regelmatig op als secretaris bij onderwijsvisitaties. Ze is een ervaren en gedreven onderwijsprofessional met expertise in studiekeuzebegeleiding en het bevorderen van onderwijskwaliteit.

Ze organiseert studiekeuzeactiviteiten voor onderwijsinstellingen en begeleidt jongeren bij het maken van weloverwogen studiekeuzes.

Daarnaast draagt ze bij aan de verbetering van de onderwijskwaliteit in het hoger onderwijs door het ondersteunen van onderwijsvisitaties. 

Yvet is mensgericht, nieuwsgierig en betrokken. Deze eigenschappen stellen haar in staat om vanuit een waarderende benadering onderwijsvisitaties en jongeren te ondersteunen. Haar opdrachtgevers waarderen haar toewijding aan het leveren van hoogwaardige kwaliteit.

Home » Onze mensen » Yvet Blom