AeQui [spreek uit: Eekwie] is opgericht omdat we geloven dat we een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs.

Onze opdrachtgevers zien onze visitaties en onderzoeken als volgt: in een open sfeer wordt vooral ingestoken op verbeteren. Mensenkwaliteit, nieuwsgierigheid en een stevige dialoog leveren nu eenmaal meer energie op dan een formalistische opstelling en procedurele kwaliteitsregels.

We vinden het belangrijk dat een opleiding zichzelf goed kan laten zien. Natuurlijk stelt een opleiding een kritische zelfreflectie op, dat is het startpunt voor een visitatie. Maar er is meer dan het geschreven woord, en juist daarom bieden we ruimte voor een showcase waarin de opleiding iets van zichzelf ‘in de etalage’ kan zetten.

AeQui is sinds de oprichting in 2010 erkend als VBI door de NVAO.

Hogescholen en universiteiten waarmee we samenwerken, kenmerken ons als volgt:

  • we zijn al in het voortraject naar de visitatie toe een gesprekspartner van de opleiding. We vinden het belangrijk dat er over en weer duidelijkheid is over eisen en proces;
  • de mensen die we inzetten hebben uiteraard kennis van het onderwijs, en hebben daarbij een insteek die vooral gericht is op ondernemen, ontdekken en verbeteren, en minder op papier en regels. We zijn nieuwsgierig naar de overtuigingen en keuzes van de opleiding;
  • de visitaties die we uitvoeren kennen daarom een hoog dialogisch karakter. Gesprekspartners van hoge­scholen en universiteiten voelen zich gehoord en ervaren dat als enthousiasmerend en stimulerend (maar daarmee niet per se makkelijk);
  • de uitkomsten van onze visitaties doen behalve een uitspraak over het kwaliteitsniveau, vooral een uitspraak over mogelijke richtingen voor verbetering.

 

Als deze zaken u aanspreken, dan zijn wij een goede partner voor u.